Skip to content

Cart

Your cart is empty

Tympeät tytöt

Tympeät tytöt

Tällä yhteistyöllä haluamme nostaa keskusteluun sen, ettei feminismissä ole kyse vain “tyttöjen jutuista”, vaan jokaisen oikeudesta leveämpään tilaan. Tympeät tytöt ja Makia vetoavat hyvin erilaisiin kohderyhmiin, mutta juuri odottamattomat yhteentörmäykset liikuttavat yhteiskuntaa. Suomalaisen pop-feminismin suosituimmaksi projektiksi noussut Tympeät tytöt on taiteilija-yhteiskuntakriitikko Riina Tanskasen kapinaprojekti yhteiskuntamme ahtaita rakenteita ja vaikenemisen kulttuuria vastaan. Karnevalistisen suloisten kuvien ja yhteiskuntakriittisten tekstien yhdistelmän kautta se tuo näkyväksi kollektiivisen kivun, jonka feminiinisyyttä halveksuva yhteiskuntamme asettaa lopulta jokaisen harteille.

Tympeät tytöt liittyvät osaksi 1970-alkanutta feminististen DIY-sarjakuvan perinnettä, jossa rosoinen piirustustyyli on itsessään protesti yhteiskunnallisia valtasuhteita vastaan ja emansipatorinen yritys irtautua naisille ja ”oikeanlaiselle taiteelle” asetetuista täydellisyyden vaatimuksista. Teoksissa 2000-luvun tyttökulttuurin elementit ja karkkivärit nostetaan uskottavaksi tavaksi puhua yhteiskunnallisista ilmiöistä. Samalla yleistajuistetaan vaikeaksi miellettyä feminististä teoriakenttää asemoimalla rakenteelliset ilmiöt arkeen.

Mallisto on myynnissä Makian Helsingin myymälässä, verkkokaupassa sekä muutamilla valituilla jälleenmyyjillä: Stockmann, Carlings Kamppi, Carling Tripla, carlings.com/fi, Beyond Jyväskylä

Read the journal in english. Lue journal englanniksi.

Tuotesivulle

Miten Makia valikoitui Tympeiden tyttöjen yhteistyökumppaniksi?
Makia on rohkea brändi, jonka vaatteet ovat hienoja, imago kiinnostava ja yleisö iso. Makia vetoaa hyvin erilaiseen kohderyhmään kuin Tympeät tytöt. Yleisöön, joka ei välttämättä eksy Tympeiden tyttöjen pariin itsenäisesti – hyvinä esimerkkeinä maakunnat ja nuoret miesporukat.

Feminismi ei vielä tavoita ihmisiä niin laajasti kuin sen pitäisi. Tympeät tytöt tavoittavat jo valmiiksi aiheesta kiinnostuneet. Sen lisäksi haluan tämän yhteistyön kautta levittää feminismiä ja sen työkaluja ihmisille jotka sitä tarvitsevat. Ja yleensä niitä tarvitaan nimenomaan tiloissa ja alueilla, joissa sitä ei tunneta. Niissä siihen suhtaudutaan skeptisesti tai stereotypioiden kautta.

Ja onhan tämä aika luonnollinen yhteistyö – teen taidetta ja kuvia, jotka toimivat todella hyvin printteinä. Vaatteet ovat käyttötavaraa, jota jokainen tarvitsee, ja taide ja muoti ovat aina yhdistyneet toisiinsa.

“Feminismissä ei ole kyse vain “tyttöjen jutuista”, vaan jokaisen oikeudesta leveämpään tilaan”
Tällä yhteistyöllä haluamme nostaa keskusteluun sen, ettei feminismissä ole kyse vain “tyttöjen jutuista”, vaan jokaisen oikeudesta leveämpään tilaan. Sukupuolittuneet normit osuvat kyllä ihan kaikkiin sukupuoliin. Feminismissä on kyse energiasta, joka vapautuu, kun kenenkään sukupuolesta riippumatta ei tarvitse tunkea itseään normien mukaiseen muottiin tai elää pelossa. Feminismi tavoittelee yhdenvertaisuutta ihan jokaiselle.

Se, että tuo feminismin lähelle ihmisiä, ja osoittaa, kuinka arkisia sen kysymykset (esimerkiksi seksismi) lopulta ovat, on edelleen radikaalia. Puhumattakaan siitä, että erilaiset vääristyneet mielikuvat feministeistä esimerkiksi “miesvihaajina” elävät yhä ja vahvasti. Ihan sitä perustyötä on vielä paljon tekemättä – ja sitä työtä todella tarvitaan. Mie nään, että tämä yhteistyö Makian kanssa voi olla yksi keino siihen.

On tosi merkittävää, että Makian kaltainen kansallisesti iso ja vaikutusvaltainen brändi asettuu feminismin puolelle ja kertoo avoimesti pitävänsä sitä äärettömän tärkeänä. Tällaiset, ehkä vähän odottamattomat ulostulot, tuovat feminismin lähelle ihan uusia ihmisiä, ja herättävät kysymykset siitä, voisiko tämä olla tärkeää myös minun elämässäni.

Ei kompromisseja arvojen kanssa
Tää on mun ensimmäinen kaupallinen yhteistyöni, ja päätös sen tekemisestä aiheutti luonnollisesti paljon pohdintaa kaupallisuuden, kuluttamisen ja vastuullisuuden suhteen.

Kaupallisuus on (valitettavasti) tässä maailmassa toimiva keino ja väline saada suurta näkyvyyttä. Sen voi kuitenkin tehdä arvot edellä. Mua on Makian puolelta koko ajan kannustettu siihen, ettei kompromisseja tehdä arvojen kanssa, ja viesti saa olla, ja sen myös pitää olla, niin suora ja radikaali kuin mahdollista. Mun ei ole tarvinnut perustella mitään ja olen saanut vahvasti sen olon, että feministiset arvot ovat kyseenalaistamatta olleet Makialle tärkeitä jo pitkään ennen Tympeitä tyttöjä.

Keskustelukulttuuri on kauttaaltaan ollut tosi lämmin ja turvallinen. Olen saanut vapaasti ja toistuvasti kysyä vaikeitakin kysymyksiä, huoleni on otettu aina vakavasti, kysymyksiin on vastattu rehellisesti ja minua on tuettu. Tuntuu ettei yhteistyössä ole ollut tabuja, joista ei saa kysyä tai puhua.

Tässä yhteistyössä feminismi jalkautetaan arkeen ja kaduille, ja levitetään ensisijaisesti ideaa. Toki levittäminen tapahtuu kaupallisuuden kautta, mutta kapitalistisessa järjestelmässä se toistaiseksi antaa suurimman mahdollisuuden ideoiden levittämiselle. Tämä ei ole täydellinen ratkaisu, mutta sen volyymin merkitystä, jolla meidän on yhteistyön kautta mahdollista kannustaa uusia ihmisiä arvojen ja ideoiden äärelle, ei voi väheksyä.

“Täydellisessä maailmassa sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys kulkisivat rinta rinnan”
Ekologiset kysymykset ovat ohittamattoman tärkeitä kaupallisissa projekteissa. Täydellisessä maailmassa sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys kulkisivat rinta rinnan. Se ei kuitenkaan ole mahdollista, 100% vastuullista kuluttamista ei ole olemassa. Näin ollen myös täysin vastuullisia vaatteita ei ole. Sen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei työtä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämmän tuotannon eteen pitäisi tehdä.

Ekologinen kriisi ei ole tulevaisuuden uhkakuva, se tapahtuu jo. Sen seurausten ja kiihdyttämisen estämiseksi tarvitsemme työtä ekologisen kestävyyden lisäksi myös sosiaalisessa kestävyydessä. Kun systeemi näkee lähtökohtaisesti ihmiset eriarvoisina, tulevat myös systeemin sisällä tehtävät ratkaisut olemaan eriarvoistavia. Siksi ymmärrys jakamattomista ihmisoikeuksista, eriarvoistavista rakenteista ja muista feminismin kysymyksistä ovat välttämättömiä, jotta osataan tehdä sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja. Taisteluni Tympeiden tyttöjen kanssa painottuu nimenomaan sosiaaliseen kestävyyteen (ihmisoikeudet, tasa-arvo, yhdenvertaisuus), mutta se ei tarkoita, ettenkö pitäisi ekologista taistelua yhtä tärkeänä – päinvastoin.

Vaikka tämä on ensimmäinen kaupallinen yhteistyöni, ei Tympeiden tyttöjen voi sanoa aiemminkaan olleen toimijana epäkaupallinen, vaikka antikapitalistisesta maailmasta haaveilenkin. Tympeistä tytöistä on kasvanut brändi, jonka ensisijainen alusta on läpeensä kapitalistisen logiikan mukaan toimiva Instagram. On aika lailla mahdotonta olla näkyvä ja täysin antikapitalistinen toimija kapitalistisessa maailmassa.

“Oon todella iloinen, että Makia haluaa tukea yhtä Suomen näkyvintä feminististä projektia aidosti arvot edellä”
Oon todella iloinen siitä, että Makia haluaa yhteistyöllä tukea suoraan yhtä Suomen näkyvintä feminististä projektia aidosti arvot edellä. Malliston julkaisun yhteydessä järjestämme myös kaikille ilmaisen taidenäyttelyn, jossa Tympeiden tyttöjen ääni saa kuulua puhtaasti taiteen tasolla.

Oon myös tavattoman ylpeä Tympeistä tytöistä. Miulla ei ollut missään vaiheessa pyrkimyksiä luoda Tympeistä tytöistä ilmiötä, joka niistä on nopeasti kasvanut. Mie halusin vain löytää itse lohtua epätasa-arvoisen maailman keskellä – ja onhan se tosi ihanaa voida antaa samalla lohtua muillekin.

Tämä yhteistyö on ehdottoman strateginen tasa-arvotyön mielessä: Makian ja Tympeiden tyttöjen yhteistyön lähettämän viestin suuruudella voi olla iso yhteiskunnallinen merkitys. Feminismin pitäisi olla koko kansan aate.

Malliston suunnittelija
Riina Tanskanen, 4.3.2022 Tampereella

Lue lisää: Kuka valmisti Tympeät Tytöt paitasi – In english, suomeksi
Lue Riinan kirjoittama artikkeli: Koko kansan feminismiä – In english, suomeksi
Lue Riina Tanskasen taiteilijahaastattelu – only in english

Photography: Janita Autio
Make-up & hair: Saara Sarvas & Emma Räsänen